Teamet – broms eller medkraft?

Postad 27 augusti, 2014 av

figurer - cirkelProduktiviteten i framgångsrika team är hög. Resultat: 1 + 1 = 3. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Arbetsgrupper som inte fungerar uppnår endast 50% i produktivitet. Med hjälp av Humagics process för team- utveckling och analysverktyget Teamdialogen kan alla team utvecklas till att bli framgångsrika och effektiva.

 

Teamdialogen

Att tillhöra ett vinnande team är något de flesta drömmar om. Vi vet alla vad det skulle kunna innebära, och ändå är det inte så ofta vi kommer dit. Humagics process för att utveckla engagerade team, är dokumenterat framgångsrik och fokuserar på uppgiften och nyttjande av varandras kompetenser och styrkor för att nå målet.

 

snurraI processen använder vi Humagics verktyg Teamdialogen för att kartlägga gruppens effektivitet utifrån dokumenterade framgångsfaktorer. Metoden bidrar till att konkretisera en grupps utmaningar, prio- ritera aktiviteter och snabbare komma i förändring. Teamdialogen genomförs med ett webbaserat verktyg.

 

Resultatet sammanställs och analyseras och presenteras för uppdragsgivaren.

 

Effekter av engagerade team:

  • Fokus på uppdraget, snabbare tillväxt, ökade intäkter och högre resultat
  • Bättre beredskap för omställning till nya förutsättningar
  • Snabbare verkställande, högt engagemang och ansvarstagande för helheten
  • Positivt fokus på prestation, uppföljning och resultat
  • Större tillit och respekt för varandra, en öppnare dialog – minimerar konflikter och missförstånd

 

Hösterbjudande

  • Uppstartssamtal med teamledaren
  • Kartläggning av teamets nuläge med hjälp av Teamdialogen
  • Genomgång av resultatet med teamledaren
  • Genomgång av resultatet med teamet

Rekommendation av fortsatta aktiviteter 
Ordinarie pris 45 000 kr, mässpris 30 000 kr exkl moms. Giltigt t.o.m 31 oktober 2013

 

claudia

Kontakta Claudia för mer info och beställning:

Våga bygga upp pyramiden igen!

Postad 16 juni, 2014 av

Rapporterna om hur stressade vi är, att vi blir allt mer sjuka, att prestationerna försämras, att verksamheternas resultat minskar och att medarbetarnas engagemang är på rekordlåga nivåer, duggar tätt. Det är självklart oerhört viktigt att ta dessa rapporter på allvar och att åstadkomma en förändring. För individernas skull, för verksamheternas skull och inte minst för Sveriges skull.

 

Det jag funderar över är om vi gör rätt bedömning av vad det är för åtgärder som ska ge oss en förändring av situationen?

 

Länge leve pyramiderna

Jag tänker att en anledning till att vi mår som vi mår är att vi de senaste åren har skapat alltför platta organisationer med otydlighet i roller, befogenheter och ansvarsområden. I all välmening och i syfte att platta till hiearkier, värdera alla lika, möjliggöra snabba beslut på plats, skippa byråkratin och bli mer effektiva har vi skapat en röra i organisationerna och glömt att vi människor fungerar olika och har både olika förmågor och olika behov av trygghet och struktur. Få lyckas, många mår dåligt och resultatet försämras.

 

För att kunna vara flexibel, finna rätt lösningar på plats, fatta beslut och prioritera i det dagliga behöver vi veta vart vi ska och vad det är vi vill uppnå. En organisation behöver fortfarande såväl det långsiktigt strategiska tänkandet som det operativt dagliga agerandet. Värdet på oss människor ligger inte i var i organisationen vi befinner oss, utan i vad det är vi bidrar med.

 

Jag är övertygad om att det är ett ofantligt missbruk av mänskliga resurser när vi är otydliga i förväntningar på olika roller och uppdrag i verksamheten. När vi förväntar oss allt av alla och inget av någon speciell.

 

Strategiskt, taktiskt eller operativt?

Jag ser varje dag exempel på chefer vars uppdrag borde vara att ägna sig åt verksamhetens strategiska och framtida tillväxt och lönsamhet, att analysera omvärlden, behov, trender och fundera på hur verksamhetens affär kan utvecklas, som istället fokuserar på att detaljkontrollera sina medarbetare och sina medarbetares medarbetare.
Chefer som borde coacha, stötta och uppmuntra sina medarbetare till självständig måluppfyllelse, som istället är fullt upptagna med att fylla i avvikelserapporter, göra nya prognoser och försöka mörka effekterna uppåt.
Arbetsledare som borde vara 100% närvarande i stunden och påverka resultatet genom att aktivt säkerställa kundfokus och kvalitativa kundupplevelser, som istället försöker täcka upp för ledningens bristande strategiarbete.

 

Det som har hänt är att ingen gör det som den är anställd för, har förmåga till och kan bidra med på bästa sätt. Vi har fått en organisatorisk röra, som gör oss stressade och sjuka. Om ledarna i en organisation inte gör rätt saker, kommer inte medarbetarna heller ha rätt fokus och engagemang.

 

pyramid-strategiskt-taktiskt-operativt-humagic-

 

Individens förmåga och fokus skapar engagemang

 

Samma synsätt borde vi ha i hela samhället. Ett lika värde innebär inte att vi är lika och gör samma saker. Rättvisa är inte att ge samma till alla, utan att se individen för det den är med de förmågor och behov den har.

 

Genom att våga organisera en verksamhet utifrån olika typer av uppdrag; de strategiska, de taktiska och de operativa, uppnår vi en helhet, där vi får både framtiden och här och nu att fungera.
De olika rollerna behöver olika förmågor, olika tids- och planeringshorisonter och olika grad av analys och operativt agerande.
Våga – och vi alla kommer att vinna!

 

Håller du med? Har du egna erfarenheter? Dela gärna med dig genom att skriva en kommentar!

Vi välkomnar Johan Krievins till Humagic!

Postad 6 mars, 2014 av

 

Välkommen Johan, vem är du?  Johan Krievins humagic.se

Jag är en glad och engagerad student som intresserar sig för kommunikation och IT-utveckling. Jag läser till vardags på Stockholms universitet och letar utmaningar bredvid studierna. När jag inte studerar eller arbetar underhåller jag en innebandykarriär och försöker bli en bättre matlagare.

 

Vad studerar du?

Jag studerar Marknadskommunikation med IT-koppling på Stockholms universitet. Det är ett program som ges från två institutioner och sammanför marknadskommunikationens aktiviteter med en IT-plattform. Det är ett treårigt program där jag nu har slutfört hälften av kurserna.

 

Vilka är dina styrkor?

Jag ser mig själv som en lojal lagspelare som är mån om att få projekten att gå framåt. Jag är intresserad av att få helheter så som processer och system att fungera för att skapa tydlighet i arbetet. Jag är övertygad om att god kommunikation och organisation är hörnstenar i en fungerande verksamhet.

 

Vad kommer du göra här på Humagic?

Min roll på blir bland annat att bistå Peter Svenonius i hans arbete kring Marketing Automation-projekten. Min förhoppning är att jag skall kunna hjälpa Humagic med att producera både i  interna projekt och kundprojekt samt  lära mig hur vardagen här på kontoret ser ut. Tanken med att aktivt söka upp Humagic var att få en inblick i en bransch som jag är intresserad av och som jag vill söka mig till efter att jag tagit min examen.

 

Heja på Johan här!

Välkommen till vår nya lokal

Postad 26 februari, 2014 av

Idag går flyttlasset, efter närmare tre år på Torsgatan, till vår nyrenoverade lokal på Sankt Eriksgatan 63.

 

Med utsikt mot Karlbergskanalen, härliga sociala ytor för engagerande möten och t o m en egen balkong ser vi fram emot en energifylld vår!

 

Vi önskar kunder, partners och andra gäster välkomna att hälsa på oss!

 

Nedan några bilder på vår nya lokal från fastighetsvärden

Engagerad – men bara på fritiden?

Postad 12 februari, 2014 av

Mängder av studier visar entydigt på sambandet mellan ett högt känslomässigt medarbetarengagemang och ett hållbart resultat utifrån såväl ett finansiellt som ett humant perspektiv. Resultaten visar på högre frisknärvaro, effektivare samverkan, högre kreativitet, effektivare arbetsprocesser, nöjdare kunder, bättre marginaler och ökade intäkter.

Ändå visar Gallups senaste mätning att i genomsnitt endast 16% av medarbetarna i Sverige är engagerade. Varför?

 

lampa

Vi är samtidigt kända i Sverige för att ha en aktiv och engagerad fritid. Vi engagerar oss i friluftsliv, föreningsverksamhet, kultur och våra barns aktiviteter. Vi vet hur det känns att vara engagerade. Vi vet vad det innebär och vilka effekter det får på vår känsla av meningsfullhet, glädje, energi och vilken kraft det ger oss att orka det där lilla extra! Varför är vi inte mer intresserade av att uppleva samma sak på våra arbeten?

 

En studie som nyligen presenterades på Harvard Business Reviews sajt  visar dessutom att engagemanget minskar ju längre en medarbetare har varit anställd på företaget. Det innebär att de som har varit med längst, som företaget har satsat mest på, som borde kunna mest och har mest erfarenhet, är de som har lägst engagemang. Studien visar också att engagemanget minskar ju längre ner i organisationens hierarki man kommer. De som visar på absolut lägst engagemang är de som arbetar med service och försäljning, de som är närmast företagets kunder. Varför?

 

Är det förutsättningarna på arbetsplatserna som är fel? Är det ledarskapet som inte räcker till? Är det något i det svenska systemet som inte accepterar engagerade individer? Är det uppfattningen att arbetsmarknaden är indelad i två parter, kapitalstarka utsugare och kollektiva offer som hindrar oss från att tillsammans ena oss i en gemensam riktning och engagera oss för att nå uppsatta mål? Är det jantelagen? Är det vi själva, du och jag, våra kollegor, grannar, vänner som inte upplever att det är värt att engagera oss i vårt arbete, i verksamhetens mål och visioner, och som inte ser syftet med vad vi förväntas prestera om dagarna? Eller vad är det?

 

Vad tror du?

Välkommen att kommentera, komma med synpunkter och förslag på vad du tror är nyckeln till ett engagerat samhälle med engagerade individer på engagerade arbetsplatser.