Företags resultat hänger intimt ihop med det bemötande ni erbjuder

Postad 26 maj, 2015 av

Hur vill du att ditt företag ska uppfattas av era kunder och medarbetare?

Det beror ofta på vilket bemötande ni erbjuder dem.

Ken Hymnelius föreläser

De leverantörer som har nöjdast kunder och mest engagerade medarbetare, arbetar strategiskt med sitt interna och externa bemötande för att få ut full effekt av sina erbjudanden och sin organisation.

För att få fokus på ert bemötande så är det viktigt att det får plats i er vardagliga agenda, att ni tittar på era beteenden och arbetar aktivt med dem. Det tar inte många sekunder för era kunder att bilda sig en uppfattning om er i detta område och den bedömningen påverkar hela köpprocessen vilket i sin tur påverkar er affär i positiv eller negativ riktning.

Detta gäller såväl komplexa som mer traditionella affärer.

Föreläsningen innehåller;

 • Inspiration kring ämnet bemötande.
 • Tankar kring hur det kan ser ut hos er.
 • Vilket recept har ni valt för att säkerställa ett bra bemötande hos er?

 

Hör gärna av er så tar vi en diskussion kring vilket bemötanderecept, som passar er bäst.

Vi arbetar just nu i ett antal projekt där detta område har prioritet hos kunden. Orsaken är att det påverkar kundens resultat och går att påverka i allra högsta grad.

ken-hymnelius-humagic-profilbild-76x92

Ken Hymnelius
070 309 3099
Mejla Ken

Att leda för engagemang

Postad 19 maj, 2015 av

Högre lönsamhet, högre kundlojalitet, högre frisknärvaro, högre produktivitet och högre kreativitet. Listan kan göras lång med positiva effekter av ett högt engagemang. Ändå visar statistiken att vi inte får till det. Enligt siffror från Gallup har vi ett snitt på 16% högt engagerade medarbetare i våra organisationer i Sverige. Övriga är lågt engagerade eller till och med motarbetare. Vad gör vi för fel?

I detta Magic Talk ger jag dig nycklar att använda i ditt ledarskap i syfte att skapa ett högt och riktat engagemang i organisationen. Jag berättar varför jag tror att så många ledare misslyckas och vad du kan göra för att undvika dessa fallgropar.

Jobba med hjärnan – inte emot!

Egentligen är det inte så svårt. Det handlar om att förstå och leda utifrån hjärnans funktion. Hjärnans uppgift är att säkra vår överlevnad. Att undvika hot och faror som kan orsaka skada och i värsta fall vår död. Förutom våra fysiska behov har vi alla behov av att tillhöra, vara omtyckta, känna oss betydelsefulla och kompetenta.

Behovet av att tillhöra har alltid varit viktigt för oss människor. Det kopplar tillbaka till tiden när vi var beroende av varandra för att skaffa föda och att skydda oss från rovdjur och fiender. Vi sorterar vår omgivning i vänner och fiender. Vänner litar vi på och släpper garden inför. Vi blir öppna och mottagliga för att lyssna och lära, att tänka i nya banor och prova nya saker när vi är bland vänner och känner oss omtyckta.

För att säkra vår tillhörighet till gruppen även över tid, har vi ett behov av att känna oss betydelsefulla för gruppen. Vi vill bidra med kompetens som är viktig och som ger oss en position.

När dessa behov är uppfyllda på våra arbetsplatser, har vi tillgång till vår hjärnas fulla kapacitet och vi har goda förutsättningar att engagera oss i verksamheten och att effektivt bidra utifrån våra färdigheter, erfarenheter och kompetens.

hjarnan

 

Skapa trygghet som ledare

Som människor är vi beredda att göra mycket för att uppleva en trygghet från yttre faror och få våra behov uppfyllda. Vi betalar för tryggheten genom att engagera oss för gruppens och organisationens bästa och anstränga oss till det yttersta för att bidra till att nå de gemensamma målen.

När vi upplever en osäkerhet kring behoven att tillhöra, vara omtyckta, betydelsefulla och kompetenta signalerar vår hjärna att vi är i fara. Våra alarmsystem slår på för fullt och vi blir begränsade i vår kreativitet och prestationsförmåga. Vårt fokus blir att försvara oss, antingen via flykt eller attack. Vårt beteende påverkas av känslan av otrygghet och vi upplevs ofta som odugliga och besvärliga motkrafter. Om alarmsystemen blir aktiverade för ofta eller är igång för länge finns även en stor risk för att vi blir sjuka.

Att leda för engagemang

Att vi känner oss trygga är en grundförutsättning för att vi människor ska fungera optimalt. För att vi ska engagera oss behövs lite mer. Engagemangs drivs främst av

 • en känsla av meningsfullhet för det verksamheten erbjuder och står för och inför det egna bidraget
 • en vilja att vara i utveckling genom att se nya perspektiv, prova nytt, lära av erfarenheter och utmana gamla sanningar
 • en möjlighet att påverka sitt eget arbete och sin arbetssituation genom tydliga mandat och tillit
 • samverkan mellan människor för att stärka upp kompetenser och färdigheter för att uppnå bättre resultat tillsammans än var och en för sig

 

Nyckeln för dig som ledare är att föra en dialog med var och en av dina medarbetare i syfte att säkra de fyra ovanstående faktorerna. Vad är det som skapar en känsla av meningsfullhet för helheten och för var och en av individerna? Vad är det som behöver utvecklas hos var och en för att alla ska kunna bidra på bästa sätt till de gemensamma målen? Inom vilka ramar är det ok för medarbetarna att själva styra sin arbetssituation och sitt arbete? På vilket sätt kan ni tillsammans säkra en effektiv samverkan, inom teamet och med övriga organisationen?

Att leda för engagemang ger resultat. Det du investerar i dina medarbetare får du och verksamheten mångdubbelt igen. Engagerade medarbetares prestationer påverkar kundernas upplevelse av erbjudandet och verksamheten positivt och ger högre lönsamhet. Engagerade medarbetare gör skillnad och skapar ett försprång på marknaden. Gallups siffror visar att du har goda chanser att vara först eller bland de första i din bransch och på din marknad att leda för engagemang. Ta den chansen!

 

Om du har funderingar eller vill ha hjälp att komma igång, är du varmt välkommen att höra av dig till mig och mina kollegor.

claudia-lindstrom-humagic-profilbild-76x92

Claudia Lindström
070 782 08 11
Mejla Claudia

Att få fler B2B-kunder online via en digital köpresa

Postad 13 maj, 2015 av

Våra kunder och köpare förändrar ständigt sitt beteende, sitt mönster för att köpa en produkt eller tjänst.

Det förändrade beteendet kan bero på flera faktorer – t.ex. teknikförändringar, nya inköpsvanor, eller förändrad syn på reklam. Det viktiga är att förstå att det inte är vi som säljer tjänsten eller produkten som bestämmer hur spelreglerna ska vara. Men om vi kan förstå kundens mönster så kan vi lära oss hur vi ska kratta en väg för köparen i de digitala kanalerna. I min föreläsning så får du veta hur du kan skapa en egen köpresa för era tjänster och produkter och vad vi kan lära oss av Hollywood.

Digital köpresa inom B2B 

Föreläsningens innehåll: 

 • Förändrade spelregler inom digital marknadsföring som vi måste förhålla oss till
 • Vad vi kan lära oss från Hollywood
 • Exempel på en digital köpresa inom B2B
 • Take aways för att bemästra den digitala köpresan
 • Varför engagemang måste vara en central punkt


 

kaffe

 


Jag tar gärna en kopp kaffe med dig och diskuterar er digitala marknadsföring.
Just nu hjälper vi företag inom leadsgenerering, marketing automation och social selling.

Marcus bohmelin

Marcus Bohmelin

0707820824

Maila mig här eller kontakta mig på LinkedIn

Checklista för smart tillväxt

Postad 6 maj, 2015 av

citat_mikael_smart_tillvaxt

Vaknade i natt efter en omtumlande mardröm. Jag drömde att marken rörde sig allt skakade och en stor spricka i jordskorpan växte fram och nere i avgrunden var det en hemsk brinnande eld. Rädda skrikande barn och vuxna kämpade för sin överlevnad, slogs och roffade åt sig så mycket de kunde och offrade andra människor för sin egen överlevnad.

Jag kunde fortfarande se att det på andra sidan sprickan verkade vara en helt annan scen, där verkade allt vara annorlunda. Det var ljusare, fåglarna kvittrade och människor visade omtanke och ömhet för varandra och hela atmosfären andades av trygghet och jag upplevde att man kände sig säker, på den säkra sidan! Jag fick känslan att där skulle man aldrig offra andra för sin egen överlevnad, utan man skulle offra sig själv för att skydda andra.

Jag gick upp och hällde upp ett glas mjölk och funderade över vad jag just drömt. Vad ville denna dröm säga mig? Efter en stund började tankarna röra sig mot mitt jobb som affärskonsult och rådgivare. Det jag just drömt hade starka kopplingar till olika företagskulturer jag mött genom åren.

I vissa verksamheter har det etablerats en inre cirkel som dominerar och beslutar. Man offrar både medarbetare och kunder kontinuerligt för sin egen framgång, årets bonus eller något annat som man upplever som viktigt ur ett personligt perspektiv. Vanliga kännetecken i dessa organisationer är att medarbetare är rädda för att uttrycka sin åsikt, sjukskrivningarna ökar, kundlojaliteten är vikande och stort fokus ligger på att bearbeta nya kunder. Ofta har man gamla verktyg och metoder, pressar medarbetare med piska och morötter för att kortsiktigt nå mål för att få stanna ytterligare ett kvartal i ledningen och få ut sin bonus.

I andra verksamheter har man ett sätt att leda människor som är mer involverande med fokus på att skapa meningsfulla värden både i det stora och lilla, man har en sorts kontinuerlig utmaning att förbättra produkter, tjänster, processer och prestationer. Man upplever en stark gemenskap och mandat att göra det som krävs för att nå målen. När man möter motstånd sluter man upp bakom varandra och hjälps åt för att möta utmaningen och lägger inte energi på att hitta en syndabock som är vanligt i den andra typen av verksamheter. Kundperspektivet präglas av att skapa värde för kunden i alla kontakter, inte bara när de ska handla och betala räkningen utan i alla kontakter, kunderna stannar längre, har en högre lojalitet och rekommenderar aktivt dessa verksamheter till vänner och bekanta.

Smart eller osmart?

Mina tankar rusar iväg i en allt mer klar tanke och jag tar en macka och häller upp ett glas mjölk till. För att sortera tankarna spaltar jag upp verksamheter jag mött under mina år som konsult i två olika spalter, Osmarta och Smarta verksamheter, och ser två tydliga samband direkt. Det verkar vara många fler i den ”osmarta” kategorin (tänk om de flesta verksamheter skulle kunna bli smartare?), det andra sambandet är att de som jag sorterat in under ordet ”smart”, har en högre tillväxt, tjänar mer pengar och nämns ofta som förebilder i sina branscher.

Jag går och lägger mig igen och smakar på formuleringen ”smart tillväxt”. Det vill jag jobba med resten av mitt liv. Innan jag somnar om formulerar jag en enkel checklista för smart tillväxt.

 

 • Har vi affärsutveckling och strategi med fokus på att skapa bestående värden?
 • Har vi ledare som är beredda att offra sig själva för sina kunder och medarbetare?
 • Har vi en trygg miljö där människor känner sig engagerade och vill varandra och våra kunder väl?
 • Har vi en verksamhet där det är ovanligt att folk är sjukskrivna?
 • Har vi kunder som kommer tillbaka till oss om och om igen, inte bara för att de behöver utan för att de vill och uppskattar upplevelsen av att vara kund?
 • Har vi en jämn tillströmning av nya kunder som kommer till oss på rekommendationer och tack vare det bemötande och den upplevelse de mött i kontakter med oss?
 • Har vi en tillväxt som är högre än andra jämförbara verksamheter?

 

Ja, listan går säkert att göra längre och utveckla i många avseende, men det får jag utveckla när jag vaknar i morgon. Har du någon input eller tankar du vill dela med dig av så är jag glad för alla inspel.

 

Det engagerade företaget

Du kan även se min föreläsning om ”Det engagerade företaget” nedan, om du vill lära dig ännu mer om området.

 

Kontakta gärna mig om du vill diskutera detta vidare.

mikael-lindstrom-humagic-profilbild-76x92

Mikael Lindström

070 782 08 12

Mejla Mikael

Att skapa tillit

Postad 29 april, 2015 av

Vad är det som gör att vissa relationer känns bättre än andra, att en del chefer är riktigt framgångsrika i sitt ledarskap och att vissa företag i slutändan är mer lönsamma än andra. I detta avsnitt av Magic Talks talar Fredrik Hoël om ett grundläggande slags tillstånd – TILLIT – som uppstår mellan människor och som har stark koppling till framgång.

 

Titta på detta avsnitt av Magic Talks direkt nedan eller på YouTube

Det händer något när människor möts – när vi ser och pratar med varandra, och gör saker tillsammans. Medvetet, men ofta omedvetet, avgör vi om vi har förtroende för de människor som vi har runt omkring oss. Att ha förtroende för andra är naturligtvis viktigt, men än viktigare är att vi utvecklar förtroende för varandra. Och att vi gör det tillsammans. Samtidigt. Att vi utvecklar tillit.

Att skapa tillit

It takes two to tango. Att en säljare har förtroende för sin kund (eller tvärtom, att kunden har förtroende för säljaren) räcker sällan för att försäljningen ska ta fart på allvar. Det är först när båda parter har förtroende för varandra, samtidigt, som det händer – när de utvecklar tillit. Ordet tillit får samma betydelse om det läses baklänges (palindrom) vilket även bokstavligen visar att tillit handlar om en dubbelriktad process och något som sker mellan två parter.

Många gånger handlar det som sagt om omedvetna processer. Det är inte alltid lätt att avgöra vad som påverkar tilliten i en eller annan riktning. Ett första steg är därför att medvetandegöra vad som sker i våra relationer, och reflektera över vad vi själva gör som är framgångsrikt och vad som kanske behöver förändras.

Har du koll på graden av tillit i dina relationer?

Hör gärna av dig till mig med frågor och tankar kring det här ämnet på fredrik.hoel@humagic.se eller skriv en kommentar nedan.

 

Fredrik Hoël 0723220535

Fredrik Hoël 0723- 220535