Humagic växer med fyra seniora konsulter

Postad 8 september, 2014 av

Vi startade hösten med att välkomna fyra nya konsulter till Humagic. Anna Olsson och Ken Hymnelius kommer närmast från Prosales. Stefan Melin och Cathrine Carlinell har tidigare varit certifierade konsulter, men är nu fullt fokuserade inom Humagics verksamhet.

 

Tillskottet är en medveten satsning för att bättre än någonsin kunna möta behovet av utveckling/förändring och tillväxt på marknaden utifrån de tuffare förutsättningarna som råder.

 

”Rekryteringen är ett välkommet tillskott av kompetenser och personligheter, som stärker Humagics förmåga att vara värdeskapande för att hjälpa våra kunder till kontinuerligt mästerskap”, säger Claudia Lindström, vd för Humagic Group AB.

 

Humagic gruppbild

Peter Svenonius, Anna Olsson, Ken Hymnelius, Cathrine Carlinell, Mikael Lindström, Claudia Lindström och Stefan Melin. På bilden saknas Johan Krievins.

 

Välkommen att ta kontakt

Anna Olsson, 073 441 1681

 

Cathrine Carlinell, 073 029 9244

 

Stefan Melin, 070 738 1122

 

Ken Hymnelius, 070 309 3099

 

Om Humagic

Vi drivs av att bidra till kontinuerligt mästerskap för verksamheter i syfte att skapa hållbara resultat. Med engagemang som huvudstrategi utmanar, utvecklar och förändrar vi verksamheter och individer. Vår övertygelse är att engagemang skapas genom meningsfullhet, samverkan, mandat och utveckling.

Teamet – broms eller medkraft?

Postad 27 augusti, 2014 av

figurer - cirkelProduktiviteten i framgångsrika team är hög. Resultat: 1 + 1 = 3. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Arbetsgrupper som inte fungerar uppnår endast 50% i produktivitet. Med hjälp av Humagics process för team- utveckling och analysverktyget Teamdialogen kan alla team utvecklas till att bli framgångsrika och effektiva.

 

Teamdialogen

Att tillhöra ett vinnande team är något de flesta drömmar om. Vi vet alla vad det skulle kunna innebära, och ändå är det inte så ofta vi kommer dit. Humagics process för att utveckla engagerade team, är dokumenterat framgångsrik och fokuserar på uppgiften och nyttjande av varandras kompetenser och styrkor för att nå målet.

 

snurraI processen använder vi Humagics verktyg Teamdialogen för att kartlägga gruppens effektivitet utifrån dokumenterade framgångsfaktorer. Metoden bidrar till att konkretisera en grupps utmaningar, prio- ritera aktiviteter och snabbare komma i förändring. Teamdialogen genomförs med ett webbaserat verktyg.

 

Resultatet sammanställs och analyseras och presenteras för uppdragsgivaren.

 

Effekter av engagerade team:

  • Fokus på uppdraget, snabbare tillväxt, ökade intäkter och högre resultat
  • Bättre beredskap för omställning till nya förutsättningar
  • Snabbare verkställande, högt engagemang och ansvarstagande för helheten
  • Positivt fokus på prestation, uppföljning och resultat
  • Större tillit och respekt för varandra, en öppnare dialog – minimerar konflikter och missförstånd

 

Hösterbjudande

  • Uppstartssamtal med teamledaren
  • Kartläggning av teamets nuläge med hjälp av Teamdialogen
  • Genomgång av resultatet med teamledaren
  • Genomgång av resultatet med teamet

Rekommendation av fortsatta aktiviteter 
Ordinarie pris 45 000 kr, mässpris 30 000 kr exkl moms. Giltigt t.o.m 31 oktober 2013

 

claudia

Kontakta Claudia för mer info och beställning:

Våga bygga upp pyramiden igen!

Postad 16 juni, 2014 av

Rapporterna om hur stressade vi är, att vi blir allt mer sjuka, att prestationerna försämras, att verksamheternas resultat minskar och att medarbetarnas engagemang är på rekordlåga nivåer, duggar tätt. Det är självklart oerhört viktigt att ta dessa rapporter på allvar och att åstadkomma en förändring. För individernas skull, för verksamheternas skull och inte minst för Sveriges skull.

 

Det jag funderar över är om vi gör rätt bedömning av vad det är för åtgärder som ska ge oss en förändring av situationen?

 

Länge leve pyramiderna

Jag tänker att en anledning till att vi mår som vi mår är att vi de senaste åren har skapat alltför platta organisationer med otydlighet i roller, befogenheter och ansvarsområden. I all välmening och i syfte att platta till hiearkier, värdera alla lika, möjliggöra snabba beslut på plats, skippa byråkratin och bli mer effektiva har vi skapat en röra i organisationerna och glömt att vi människor fungerar olika och har både olika förmågor och olika behov av trygghet och struktur. Få lyckas, många mår dåligt och resultatet försämras.

 

För att kunna vara flexibel, finna rätt lösningar på plats, fatta beslut och prioritera i det dagliga behöver vi veta vart vi ska och vad det är vi vill uppnå. En organisation behöver fortfarande såväl det långsiktigt strategiska tänkandet som det operativt dagliga agerandet. Värdet på oss människor ligger inte i var i organisationen vi befinner oss, utan i vad det är vi bidrar med.

 

Jag är övertygad om att det är ett ofantligt missbruk av mänskliga resurser när vi är otydliga i förväntningar på olika roller och uppdrag i verksamheten. När vi förväntar oss allt av alla och inget av någon speciell.

 

Strategiskt, taktiskt eller operativt?

Jag ser varje dag exempel på chefer vars uppdrag borde vara att ägna sig åt verksamhetens strategiska och framtida tillväxt och lönsamhet, att analysera omvärlden, behov, trender och fundera på hur verksamhetens affär kan utvecklas, som istället fokuserar på att detaljkontrollera sina medarbetare och sina medarbetares medarbetare.
Chefer som borde coacha, stötta och uppmuntra sina medarbetare till självständig måluppfyllelse, som istället är fullt upptagna med att fylla i avvikelserapporter, göra nya prognoser och försöka mörka effekterna uppåt.
Arbetsledare som borde vara 100% närvarande i stunden och påverka resultatet genom att aktivt säkerställa kundfokus och kvalitativa kundupplevelser, som istället försöker täcka upp för ledningens bristande strategiarbete.

 

Det som har hänt är att ingen gör det som den är anställd för, har förmåga till och kan bidra med på bästa sätt. Vi har fått en organisatorisk röra, som gör oss stressade och sjuka. Om ledarna i en organisation inte gör rätt saker, kommer inte medarbetarna heller ha rätt fokus och engagemang.

 

pyramid-strategiskt-taktiskt-operativt-humagic-

 

Individens förmåga och fokus skapar engagemang

 

Samma synsätt borde vi ha i hela samhället. Ett lika värde innebär inte att vi är lika och gör samma saker. Rättvisa är inte att ge samma till alla, utan att se individen för det den är med de förmågor och behov den har.

 

Genom att våga organisera en verksamhet utifrån olika typer av uppdrag; de strategiska, de taktiska och de operativa, uppnår vi en helhet, där vi får både framtiden och här och nu att fungera.
De olika rollerna behöver olika förmågor, olika tids- och planeringshorisonter och olika grad av analys och operativt agerande.
Våga – och vi alla kommer att vinna!

 

Håller du med? Har du egna erfarenheter? Dela gärna med dig genom att skriva en kommentar!

Vi välkomnar Johan Krievins till Humagic!

Postad 6 mars, 2014 av

 

Välkommen Johan, vem är du?  Johan Krievins humagic.se

Jag är en glad och engagerad student som intresserar sig för kommunikation och IT-utveckling. Jag läser till vardags på Stockholms universitet och letar utmaningar bredvid studierna. När jag inte studerar eller arbetar underhåller jag en innebandykarriär och försöker bli en bättre matlagare.

 

Vad studerar du?

Jag studerar Marknadskommunikation med IT-koppling på Stockholms universitet. Det är ett program som ges från två institutioner och sammanför marknadskommunikationens aktiviteter med en IT-plattform. Det är ett treårigt program där jag nu har slutfört hälften av kurserna.

 

Vilka är dina styrkor?

Jag ser mig själv som en lojal lagspelare som är mån om att få projekten att gå framåt. Jag är intresserad av att få helheter så som processer och system att fungera för att skapa tydlighet i arbetet. Jag är övertygad om att god kommunikation och organisation är hörnstenar i en fungerande verksamhet.

 

Vad kommer du göra här på Humagic?

Min roll på blir bland annat att bistå Peter Svenonius i hans arbete kring Marketing Automation-projekten. Min förhoppning är att jag skall kunna hjälpa Humagic med att producera både i  interna projekt och kundprojekt samt  lära mig hur vardagen här på kontoret ser ut. Tanken med att aktivt söka upp Humagic var att få en inblick i en bransch som jag är intresserad av och som jag vill söka mig till efter att jag tagit min examen.

 

Heja på Johan här!

Välkommen till vår nya lokal

Postad 26 februari, 2014 av

Idag går flyttlasset, efter närmare tre år på Torsgatan, till vår nyrenoverade lokal på Sankt Eriksgatan 63.

 

Med utsikt mot Karlbergskanalen, härliga sociala ytor för engagerande möten och t o m en egen balkong ser vi fram emot en energifylld vår!

 

Vi önskar kunder, partners och andra gäster välkomna att hälsa på oss!

 

Nedan några bilder på vår nya lokal från fastighetsvärden