Varför vill ”dom” inte?

Postad 9 december, 2014 av

Att cykla i Stockholmstrafiken är ingen lek, och idag hinner jag knappt väja undan för Volvon som svänger in framför mig. Jag har varit djupt försjunken i tankar kring mötet som jag nyss avslutat.

Jonas som jag träffat är VD på ett mellanstort företag och har haft sitt uppdrag i tre år. Ledningsgruppen har högt i tak och precis som många andra vill de fortsätta utvecklas och växa med sina kunder. De är engagerade, aningen överarbetade och har många projekt i gång. Men: Än en gång har jag fått frågan ”varför vill dom inte?”.

huvud

Vision utan aktion

”Dom” syftar i det här fallet på personalen. Jonas och ledningsgruppen upplever att de presenterat vision, mål och strategier – ett arbete som kostat mycket tid, möda och pengar – och sedan händer ingenting. Dessutom kommer det ständigt en störtskur av frågor från personalen: ”varför” ”hur då” ”vem” ”när då”. Både att det man förväntat sig ska hända inte händer och att det kommer en mängd frågor tolkas som att ”dom” inte vill. Min erfarenhet är tvärtom att merparten av alla verkligen vill, men ledningen har inte tagit hänsyn till hur man behöver få en förändring presenterad och genomförd.

Är utvecklingen förankrad?

Ofta har ledningsgruppen funderat länge på utmaningarna, satt sig in i hot och möjligheter, utvärderat alternativa sätt att möta dessa och lagt upp en väl genomarbetad plan. Problemet är att det i många fall är svar på en fråga som de flesta i personalen inte ställt sig än! En typisk förändring lanseras stort på en kick off med pukor och trumpeter och fina powerpoints, vanligtvis en med svaret på frågan varför och ett antal med underbyggande fakta och slutligen: Lösningen!. Sedan rullar företaget ut ett tungt utbildningspaket och så förväntas förändringen ha ägt rum. Fler och fler företag inser att trots stora investeringar så har den inte det, och då landar ledningen i uppfattningen att ”dom” inte vill.

Engagemang för förändring

Första utmaningen är att få alla att förstå VARFÖR. Forskning visar att det budskapet bör komma från högsta ledningen, men att närmaste chef ska involveras och vara den som kan svara på störtskuren av frågor från de som behöver vrida och vända på utmaningarna för att komma till nästa steg: VILL JAG.

Det är först när alla berörda svarat ”ja” på den frågan som det är meningsfullt att börja UTBILDA. Hur bra utbildning man än får så är det först när man tränat och skaffat sig den praktiska FÖRMÅGAN som man är kapabel att göra det nya. Sist men inte minst behöver företaget sedan lyfta fram goda exempel som visar att det är värt mödan, att FÖRSTÄRKA förändringen i företaget. Ledningen behöver finnas kvar och fortsätta stå upp för varför och engagera sig i förändringen hela vägen in i mål.

Interna förändringsledare

Istället för att ta hjälp av externa resurser när det är dags att rulla igång utbildning, involvera dem tidigare! Duktiga förändringsledare kan hjälpa ditt företag att tänka igenom hela förändringscykeln och anpassa insatserna till var i cykeln ni är och hur förändringsmoget företaget är. Ledarna kan utvecklas till förändringsledare, och den investering ni gör i förändringen ger utdelning och ni ökar chanserna att få det resultat ni förväntade er.

I nästa inlägg tittar jag närmare på det omvända, vad varje medarbetare faktiskt har för ansvar, utifrån sin roll i organisationen, för att vara med och bidra till kontinuerligt mästerskap. Under tiden vill jag gärna höra av dig – antingen i en kommentar nedan eller direkt till mig på anna.olsson@humagic.se.

Digitala marknadsförare sökes

Postad 24 november, 2014 av

Vårt erbjudande att kombinera effektiv marknadsföring och värdeskapande försäljning uppskattas och vi söker förstärkning i form av en junior och en senior konsult. Vi söker dig som vill arbeta med digital marknadsföring inom ramen för våra kunduppdrag.

Det viktigaste för att trivas och utvecklas hos oss är att du är nyfiken och engagerad. Vi utvecklar och utmanar ständigt oss själva och våra kunder inom nya områden, tekniker och metoder för att uppnå kontinuerligt mästerskap.

Dela och tipsa gärna om dessa tjänster i ditt nätverk (om du inte tänker söka själv så klart)!

Läs mer och sök tjänsten

Digital marknadsförare, juniorkonsult (heltid eller deltid)

Digital marknadsförare, seniorkonsult med affärsansvar (heltid)

 

inbound marketing marketing automation sales funnel

 

Välkommen Fredrik Hoël till Humagic

Postad 24 november, 2014 av

Tiden går fort när man har roligt! Det har redan gått tre veckor sedan Fredrik Hoël anslöt till teamet på Humagic.

Bättre sent än aldrig gör vi här ett försök att introducera Fredrik även externt. Vill du veta mer är det bara att ringa eller maila honom!

Fredrik Hoël

Fredrik har lång erfarenhet från olika linje-, konsult- och interimsroller. Han brinner för att arbeta med att utveckla individer och genom dem organisationer. Fredrik har en stark tilltro till att det är människors engagemang i och för verksamheten som är skillnaden som gör skillnad för en långsiktig och hållbar lönsamhet. Att ha skoj på jobbet är en bra början.

Fredrik är reservofficer i Flottan, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och ICC-certifierad coach.

Fredrik Hoël, seniorkonsult, Humagic

Fredrik Hoël, seniorkonsult, Humagic

Välkommen att ta kontakt

Fredrik Hoël, 072 322 0535

Här hittar du kontaktinformation till alla konsulter på Humagic

Om Humagic

Vi drivs av att bidra till kontinuerligt mästerskap för verksamheter i syfte att skapa hållbara resultat. Med engagemang som huvudstrategi utmanar, utvecklar och förändrar vi verksamheter och individer. Vår övertygelse är att engagemang skapas genom meningsfullhet, samverkan, mandat och utveckling.

Ensam inte starkast!

Postad 21 november, 2014 av

Glad och inspirerad promenerar jag hem efter eftermiddagens möte. Mötet landade inte riktigt där jag hade tänkt mig, men det blev bra ändå. Det blev till och med bättre!

figurer - cirkelJag tänker att mötet nog inte blev riktigt så som någon av de som var med hade tänkt sig. Alla som deltog på mötet har gedigen kompetens och erfarenhet och är erkänt duktiga inom sina områden.

Ändå hade ingen av oss ensam kommit fram till den lösningen vi tillsammans gjorde under mötet. Lösningen krävde allas samlade erfarenhet och att vi under resonemanget kunde bygga på varandras tankar och idéer.

Jag är tacksam och stolt över att ha kollegor som bidrar och att vi tillsammans kan utveckla oss själva, våra uppdrag och vår verksamhet!

Jag är också övertygad om att samverkan som strategi är det som gäller för att verksamheter ska vara fortsatt konkurrenskraftiga, klara av att anpassa sitt erbjudande och affärsmodell till en alltmer snabbrörlig marknad.

Det finns idag inte tid att vänta in de enskilda individernas prestationer och hoppas att summan av dessa ska generera affärsmålen. Vi har inte tid att separat utveckla varje individ i syfte att hänga med i svängarna och med förväntan att om alla bara gör sitt så kommer det nog att gå.

Vi behöver samverka effektivt i våra arbetsgrupper och team från början och utveckla den gemensamma prestationen samtidigt som vi levererar.

Låter det omöjligt?

Det är det inte. Humagic har flera års erfarenhet av att framgångsrikt utveckla team och arbetsgrupper till hög produktivitet med hjälp av vår process för teamutveckling. Framgångsfaktorerna är att fokusera på det gemensamma uppdraget och att nyttja varandras kompetenser och styrkor för att nå målet.

När teamet har fokus på vad vi gemensamt ska uppnå, är det lättare att sortera roller och vem som ska bidra med vad. Kommunikationen handlar till största del om uppdraget, aktiviteter och arbetssätt för att nå målet och prestige och konflikter blir då mer sällsynt.

Teamdialogen™

I processen använder vi Humagics verktyg Teamdialogen™ för att kartlägga gruppens effektivitet utifrån dokumenterade framgångsfaktorer. Metoden bidrar till att konkretisera en grupps utmaningar, prioritera aktiviteter och snabbare komma i förändring.

Teamdialogen™ genomförs med ett webbaserat verktyg. Resultatet sammanställs och analyseras och presenteras för uppdragsgivaren.

Effekter av engagerade team:

  • Fokus på uppdraget, snabbare tillväxt, ökade intäkter och högre resultat
  • Bättre beredskap för omställning till nya förutsättningar
  • Snabbare verkställande, högt engagemang och ansvarstagande för helheten
  • Positivt fokus på prestation, uppföljning och resultat
  • Större tillit och respekt för varandra, en öppnare dialog – minimerar konflikter och missförstånd

Laget före jaget!

För att vara framgångsrik in i framtiden och fortsätta utvecklas som verksamhet är det hög tid att sätta laget framför jaget. Individer som förflyttar sitt fokus från den egna prestationen till att ta ett gemensamt ansvar för helheten, presterar inte bara bättre utan mår också så mycket bättre. För att lyckas behöver ledningen aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för samverkan i organisationen.

Hör av dig, så berättar vi hur! Här kan du läsa mer om vår process för att utveckla framgångsrika team som bidrar till verksamhetens mål och utveckling.

Vem vill du vara när du jobbar?

Postad 6 november, 2014 av

Vår förmåga att känna engagemang påverkar vardagens alla inslag. Varför är det så mycket lättare att känna engagemang i saker och aktiviteter som ligger utanför jobbet? Sitter det i ledarskapet…? Varför är det så få som lyckas skapa ett högt engagemang i sina organisationer?

bild 1

Detta inlägg är även publicerat på Motivation.se

Klockan går och jag väntar oroligt. Hon borde varit hemma nu. Tankarna virvlar runt i huvudet och jag kämpar med att tränga undan det ena scenariot värre än det andra.
Plötsligt ringer telefonen och jag ser på numret att det är hon.
”Mamma, jag är ledsen att jag är sen, jag var bara tvungen att hjälpa till, du förstår att…”

Ingen kan göra allt. Alla kan göra något. När jag har lyssnat färdigt på hela historien som min dotter berättar, tänker jag hur påtaglig känslan av meningsfullhet är när vi är med och bidrar med värde och gör skillnad för någon eller något.

Känslan av meningsfullhet är en av fyra viktiga faktorer som driver engagemang. Övriga faktorer är känslan av tillhörighet och gemenskap samt möjlighet att inom givna ramar få frihet under ansvar att påverka sin arbetssituation. Den fjärde faktorn är viljan och möjligheten att vara i kontinuerlig utveckling.

Att vara engagerad innebär att brinna för någonting, att ta ansvar för att bidra och skapa ett värde högre än själva insatsen. Engagemang går hand i hand med att vara nyfiken, att inte ge upp vid hinder och utmaningar, att se möjligheter och vilja komma med lösningar, att vara intresserad av att lära mera, att utveckla och att utvecklas.

Varför är det viktigt med engagemang?

Engagemang är den kraft som vetenskapligt bevisat ger bäst förutsättningar för människors långsiktiga prestationer och välmående. Studier från Gallup visar att organisationer som aktivt arbetar för att optimera ett högt engagemang hos sina medarbetare har 60% högre frisknärvaro, 85 % volymtillväxt och 26 % högre marginal.

Min egen erfarenhet är att engagerade medarbetare kännetecknas även av ett högt engagemang i kundernas situation och behov. Medarbetarnas vilja att skapa värde och använda sin kreativitet utvecklar både erbjudandet och relationen till kunderna, vilket i sin tur ger ökade försäljningsvolymer, effektivare arbetsmetoder och högre marginaler. Effekten blir att engagemang skapar hållbar hälsa ur både ett humanitärt och finansiellt perspektiv.

Varför är inte flera engagerade på jobbet?

Ändå visar Gallups senaste mätning från 2013 att i genomsnitt endast 16% av medarbetarna i Sverige upplever sig som engagerade. Varför är det så få som lyckas skapa ett högt engagemang i sina organisationer? I Sverige är vi ju kända för vår rika och aktiva fritid. Vi ägnar oss åt friluftsliv, föreningsverksamhet, kultur och våra barns aktiviteter.

Vi vet hur det känns att vara engagerade. Vi vet vad det innebär och vilka effekter det får på vår känsla av meningsfullhet, glädje, energi och vilken kraft det ger oss att orka det där lilla extra!

Varför är vi inte mer intresserade av att uppleva samma sak på våra arbeten? Är det förutsättningarna på arbetsplatserna som är fel? Är det ledarskapet som inte räcker till? Är det något i det svenska systemet som inte accepterar engagerade individer? Är det tolkningen att arbetsmarknaden är indelad i två parter, kapitalstarka utsugare och kollektiva offer som hindrar oss från att tillsammans ena oss i en gemensam riktning och engagera oss för att nå uppsatta mål?

Är det jantelagen?

Är det vi själva, du och jag, våra kollegor, grannar, vänner som inte upplever att det är värt att engagera oss i vårt arbete, i verksamhetens mål och visioner, och som inte ser syftet med vad vi förväntas prestera om dagarna?

Jag är personligen övertygad om att det till stor del beror på rädslor, både hos ledare och medarbetare. Rädsla för att det ska låta flummigt att strategiskt jobba för ett ökat engagemang. Rädsla för vad det skulle innebära om vi släppte fri individernas kreativitet och lämnade ut ansvar och mandat till individen att själva agera och prioritera utifrån verksamhetens målbild och ramverk. Rädsla för att förlora kontrollen. Rädsla att kliva fram och ta ansvar för sina beslut och handlingar. Rädsla för att göra fel.

Vad kännetecknar de som lyckas?

I min roll som managementkonsult upplever jag många organisationer i olika branscher. Den gemensamma utmaningen är att bättre och snabbare än sina konkurrenter engagera och utveckla både kunder och medarbetare. De som lyckas blir vinnare på sin marknad.

Det som kännetecknar vinnarna är att de har en vision och ett affärserbjudande som känns meningsfullt för alla att bidra till. De har en gemensam värdegrund som ger vägledning i beslut och prioriteringar och visar vägen att gå och hur vi ska förhålla oss till varandra och kunderna.

Vidare har de ett ledarskap som är moget och som tydligt visar på riktning, ger en tydlig förväntan på prestation och förhållningssätt. Ett ledarskap som följer upp, ger feedback, uppskattar individer, coachar och ger äran för gjorda insatser till individen och teamet.

Medarbetarna i framgångsrika organisationer vet att de gör skillnad och att deras bidrag är värdefullt. De förstår att i en verksamhet som utvecklas, är konkurrensutsatt och hela tiden utvärderas finns det ingen som kan ha full kontroll, tänka åt alla och ha alla givna svar. Engagerade medarbetare tar ansvar för att se och lösa situationer de hamnar i, trygga med att de vet målet och har värdegrunden att hålla sig i.

I engagerade verksamheter jobbar man tillsammans för att nå målen. För allas skull! Att vara engagerad är ett val. Ett val att vilja bidra och göra skillnad! Ett aktivt val för alla i verksamheten, både ledare och medarbetare.

Vem vill du vara när du jobbar?