Höger eller vänster? Rakt fram!

Postad 22 september, 2014 av

Även om valrörelsen handlat mycket om jobb och sysselsättning har jag saknat en tydlig vision för vårt gemensamma samhälles framtid. En framtid där tekniken tar över ännu mer av de uppgifter som idag utförs av människor – vilket medför att upp till hälften av dagens arbetstillfällen inte finns kvar i morgon.

Utvecklingen går inte att hindra, däremot kan vi som individer och verksamheter anpassa oss för att även i framtiden tillföra värde: till kollegor, kunder och organisationens andra intressenter. Så låt oss gå framåt mot en lysande framtid! 

Den andra maskinåldern

riktning

Höger eller vänster? Rakt fram!

Jag väljer att sätta fokus på möjligheterna med detta scenario, av Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee kallad för ”den andra maskinåldern”. Om vi i den första maskinåldern bytte mänskligt fysiskt arbete mot maskiner, kommer den andra åldern innebära att vi byter mänskligt intellektuellt arbete mot maskiner. Ledare och medarbetare behöver utifrån detta byta fokus.

Den nya tekniken kommer skapa enorma möjligheter för nya verksamheter, personlig utveckling och i förlängningen ett helt nytt samhälle. De ledare som tar oss först till den nya åldern kommer vara vinnare.

Om hälften av dagens arbetstillfällen är borta inom en snar framtid, så kommer de som skapar nya arbetstillfällen, ställer om sin verksamhet och utvecklar kompetenser och förmågor att bidra i den nya världen vara priviligierade i morgondagens samhälle.

Belöna kreativitet

Kreativitet har definierats: ”att se det alla andra ser, men göra det som andra inte gör”. Detta tror jag är nyckeln till den nya tiden.

Alla kan vi läsa studier från exempelvis Gartner som visar på att kunder lägger större och större del av sin köpprocess på nätet och endast i slutskedet har behov av interaktion med en säljare eller rådgivare. Idag sker redan 60% av B2B-processen på nätet, utan att köparen behöver prata med en säljare för att komma vidare i sin köpprocess.

Trots detta kämpar många säljfunktioner på som tidigare med cold calls och traditionell säljbearbetning. Dessa säljorganisationer är dömda att misslyckas och säljarna riskerar att bli obsoleta om de inte byter strategi.

En betydligt positivare framtid väntar dessa organisationer och medarbetare om de fångar utvecklingen, förstår konsekvenserna och utvecklar kompetenser, metoder och formar strategier för mästerskap istället för att hålla fast vid det gamla och hoppas på att den förändring som vi är mitt uppe i bara är en ond dröm.

Anpassa dig eller dö

Vad händer då med de som reagerar för sent eller inte har förmågan att fånga den nya tiden? Ja, det finns de som menar att ett stort antal verksamheter inte kommer finnas kvar imorgon eftersom man inte är tillräckligt lyhörda, för långsamma och kanske en smula självgoda.

Det finns forskare som börjat mynta begrepp som ”existensersättning” en form av bidrag till de människor som inte lyckats ställa om och hitta vägar att bidra i en ny tid. Detta känns som ett verkligt omänskligt framtidsscenario med många negativa sociala effekter.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Tänk om vi istället kunde vakna upp, se sanningen i vitögat och utveckla våra verksamheter och individer kontinuerligt.

Låt oss börja med oss själva och göra det vi kan för att skapa ett välfungerande och engagerat samhälle där alla har möjlighet att bidra efter sin förmåga, att löpande utveckla sina kompetenser och ta ansvar.

Från tidig barndom och under hela arbetslivet behöver vi träna oss att vara i utveckling och söka kontinuerligt mästerskap.

Hur ser du på framtiden; för dig själv, dina barn och den verksamhet du jobbar för? Skriv gärna en kommentar nedan.

Värdet av rätt kompetens

Postad 22 september, 2014 av

fabrikI en fabrik hade en värdefull maskin gått sönder. Ledningen för fabriken var förtvivlad, för det var en gammal maskin som var svår att ersätta och man kallade in alla möjliga experter för att försöka laga den. Ingen lyckades.

I ett desperat försök anlitade ledningen en mycket gammal man som kanske skulle kunna laga maskinen. Den gamla mannen gick länge runt och studerade maskinen. Till slut tog han fram en hammare och slog ett slag på ett rör och genast började maskinen fungera igen.

Efter några dagar fick ledningen för fabriken en faktura från den gamla mannen på totalt 8000 kr. Ledningen tyckte att det var mycket pengar för ett slag med en hammare, och bad om en specifikation på det utförda arbete.

På fakturan från den gamla mannen stod det:

Kostnad för att slå med hammaren: 1 kr
Kostnad gör att veta var man ska slå med hammaren: 7 999 kr

Att utveckla verksamheter och individer kräver rätt kompetens och erfarenhet. Inte minst kräver det en förmåga att lyssna in och förstå det verkliga behovet och ett mod att genomföra de rätta åtgärderna!

På Humagic sätter vi en ära i att göra våra Kunder till vinnare! Att de snabbare och bättre än sina konkurrenter förmår att utveckla engagemang och ansvarstagande hos sina medarbetare i syfte att skapa engagerade kunder. Vår övertygelse är att det är nyckeln till hållbara resultat för både individen och verksamheten. Tack för att du läser vårt blogg. Välkommen att höra av dig.

Humagic växer med fyra seniora konsulter

Postad 8 september, 2014 av

Vi startade hösten med att välkomna fyra nya konsulter till Humagic. Anna Olsson och Ken Hymnelius kommer närmast från Prosales. Stefan Melin och Cathrine Carlinell har tidigare varit certifierade konsulter, men är nu fullt fokuserade inom Humagics verksamhet.

Tillskottet är en medveten satsning för att bättre än någonsin kunna möta behovet av utveckling/förändring och tillväxt på marknaden utifrån de tuffare förutsättningarna som råder.

”Rekryteringen är ett välkommet tillskott av kompetenser och personligheter, som stärker Humagics förmåga att vara värdeskapande för att hjälpa våra kunder till kontinuerligt mästerskap”, säger Claudia Lindström, vd för Humagic Group AB.

Humagic gruppbild

Peter Svenonius, Anna Olsson, Ken Hymnelius, Cathrine Carlinell, Mikael Lindström, Claudia Lindström och Stefan Melin. På bilden saknas Johan Krievins.

Välkommen att ta kontakt

Anna Olsson, 073 441 1681

Cathrine Carlinell, 073 029 9244

Stefan Melin, 070 738 1122

Ken Hymnelius, 070 309 3099

 

Här hittar du kontaktinformation till alla konsulter på Humagic

Om Humagic

Vi drivs av att bidra till kontinuerligt mästerskap för verksamheter i syfte att skapa hållbara resultat. Med engagemang som huvudstrategi utmanar, utvecklar och förändrar vi verksamheter och individer. Vår övertygelse är att engagemang skapas genom meningsfullhet, samverkan, mandat och utveckling.

Teamet – broms eller medkraft?

Postad 27 augusti, 2014 av

figurer - cirkelProduktiviteten i framgångsrika team är hög. Resultat: 1 + 1 = 3. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Arbetsgrupper som inte fungerar uppnår endast 50% i produktivitet. Med hjälp av Humagics process för team- utveckling och analysverktyget Teamdialogen kan alla team utvecklas till att bli framgångsrika och effektiva.

 

Teamdialogen

Att tillhöra ett vinnande team är något de flesta drömmar om. Vi vet alla vad det skulle kunna innebära, och ändå är det inte så ofta vi kommer dit. Humagics process för att utveckla engagerade team, är dokumenterat framgångsrik och fokuserar på uppgiften och nyttjande av varandras kompetenser och styrkor för att nå målet.

 

snurraI processen använder vi Humagics verktyg Teamdialogen för att kartlägga gruppens effektivitet utifrån dokumenterade framgångsfaktorer. Metoden bidrar till att konkretisera en grupps utmaningar, prio- ritera aktiviteter och snabbare komma i förändring. Teamdialogen genomförs med ett webbaserat verktyg.

 

Resultatet sammanställs och analyseras och presenteras för uppdragsgivaren.

 

Effekter av engagerade team:

  • Fokus på uppdraget, snabbare tillväxt, ökade intäkter och högre resultat
  • Bättre beredskap för omställning till nya förutsättningar
  • Snabbare verkställande, högt engagemang och ansvarstagande för helheten
  • Positivt fokus på prestation, uppföljning och resultat
  • Större tillit och respekt för varandra, en öppnare dialog – minimerar konflikter och missförstånd

 

Hösterbjudande

  • Uppstartssamtal med teamledaren
  • Kartläggning av teamets nuläge med hjälp av Teamdialogen
  • Genomgång av resultatet med teamledaren
  • Genomgång av resultatet med teamet

Rekommendation av fortsatta aktiviteter 
Ordinarie pris 45 000 kr, mässpris 30 000 kr exkl moms. Giltigt t.o.m 31 oktober 2013

 

claudia

Kontakta Claudia för mer info och beställning:

Våga bygga upp pyramiden igen!

Postad 16 juni, 2014 av

Rapporterna om hur stressade vi är, att vi blir allt mer sjuka, att prestationerna försämras, att verksamheternas resultat minskar och att medarbetarnas engagemang är på rekordlåga nivåer, duggar tätt. Det är självklart oerhört viktigt att ta dessa rapporter på allvar och att åstadkomma en förändring. För individernas skull, för verksamheternas skull och inte minst för Sveriges skull.

 

Det jag funderar över är om vi gör rätt bedömning av vad det är för åtgärder som ska ge oss en förändring av situationen?

 

Länge leve pyramiderna

Jag tänker att en anledning till att vi mår som vi mår är att vi de senaste åren har skapat alltför platta organisationer med otydlighet i roller, befogenheter och ansvarsområden. I all välmening och i syfte att platta till hiearkier, värdera alla lika, möjliggöra snabba beslut på plats, skippa byråkratin och bli mer effektiva har vi skapat en röra i organisationerna och glömt att vi människor fungerar olika och har både olika förmågor och olika behov av trygghet och struktur. Få lyckas, många mår dåligt och resultatet försämras.

 

För att kunna vara flexibel, finna rätt lösningar på plats, fatta beslut och prioritera i det dagliga behöver vi veta vart vi ska och vad det är vi vill uppnå. En organisation behöver fortfarande såväl det långsiktigt strategiska tänkandet som det operativt dagliga agerandet. Värdet på oss människor ligger inte i var i organisationen vi befinner oss, utan i vad det är vi bidrar med.

 

Jag är övertygad om att det är ett ofantligt missbruk av mänskliga resurser när vi är otydliga i förväntningar på olika roller och uppdrag i verksamheten. När vi förväntar oss allt av alla och inget av någon speciell.

 

Strategiskt, taktiskt eller operativt?

Jag ser varje dag exempel på chefer vars uppdrag borde vara att ägna sig åt verksamhetens strategiska och framtida tillväxt och lönsamhet, att analysera omvärlden, behov, trender och fundera på hur verksamhetens affär kan utvecklas, som istället fokuserar på att detaljkontrollera sina medarbetare och sina medarbetares medarbetare.
Chefer som borde coacha, stötta och uppmuntra sina medarbetare till självständig måluppfyllelse, som istället är fullt upptagna med att fylla i avvikelserapporter, göra nya prognoser och försöka mörka effekterna uppåt.
Arbetsledare som borde vara 100% närvarande i stunden och påverka resultatet genom att aktivt säkerställa kundfokus och kvalitativa kundupplevelser, som istället försöker täcka upp för ledningens bristande strategiarbete.

 

Det som har hänt är att ingen gör det som den är anställd för, har förmåga till och kan bidra med på bästa sätt. Vi har fått en organisatorisk röra, som gör oss stressade och sjuka. Om ledarna i en organisation inte gör rätt saker, kommer inte medarbetarna heller ha rätt fokus och engagemang.

 

pyramid-strategiskt-taktiskt-operativt-humagic-

 

Individens förmåga och fokus skapar engagemang

 

Samma synsätt borde vi ha i hela samhället. Ett lika värde innebär inte att vi är lika och gör samma saker. Rättvisa är inte att ge samma till alla, utan att se individen för det den är med de förmågor och behov den har.

 

Genom att våga organisera en verksamhet utifrån olika typer av uppdrag; de strategiska, de taktiska och de operativa, uppnår vi en helhet, där vi får både framtiden och här och nu att fungera.
De olika rollerna behöver olika förmågor, olika tids- och planeringshorisonter och olika grad av analys och operativt agerande.
Våga – och vi alla kommer att vinna!

 

Håller du med? Har du egna erfarenheter? Dela gärna med dig genom att skriva en kommentar!