Budgetera för engagemang och säkra intäkterna!

Postad 15 oktober, 2014 av

Varje år lägger flertalet företag ned massor med resurser i samband med budgetprocessen. Det tänks, prognostiseras, planeras och vänds och vrids på siffror och aktiviteter. Vad händer om…?

Ofta dras det ned och skjuts på verksamhetsutvecklande insatser och aktiviteter i den kommande budgeten. Fokus ligger på att hålla nere kostnader. Samtidigt upplever sig ofta hela organisationen som satt på ”vänteläge” under själva budgetarbetet. Ett tillstånd som hämmar kreativitet, nödvändiga beslut, framåtblickande och engagemang. Ett tillstånd som består över en lång tid, då budgetprocessen kan ta flera veckor i anspråk.

budgetera för engagemang ökade intäkter sänkta kostnader humagic

I en tid där allt sker snabbare, är mer komplext och konkurrensen hårdnar om såväl kunder som medarbetare och vi inte är säkra på vad som händer ens imorgon, undrar jag om vi inte tänker galet när det gäller budgetarbetet. Jag tänker att det är en oerhört kostsam process som i sig har fokus på kostnader. 

Vad skulle hända om vi i stället vågade fokusera på det som driver intäkter? Om vi vågade tro på de tre reglerna för framgångsrikt företagande: 

 1. Sök mästerskap och gör det ni gör bättre
 2. Fokus på intäkter framför kostnader
 3. Det finns inga andra regler

(fritt från Harvard Business Review) 

Vad är det då som driver kontinuerlig utveckling och intäkter?

Svaret är givet, engagerade medarbetare.

Idag förstår de flesta att engagerade medarbetare är nyckeln till bra prestationer och långsiktig lönsamhet. Studier och analyser visar gång på gång att engagerade medarbetare utvecklar relationen med kunderna och skapar förutsättning för utveckling av affärslösningar som skapar konkurrenskraft, ökade försäljningsvolymer, effektivare arbetsmetoder och högre marginaler.

Engagemang grund för kontinuerligt mästerskap

Hur kommer det sig att vetskapen och insikten om engagemangets påverkan på både individer och lönsamhet inte omsätts till handling? Var syns satsningen på engagemang i budgeten?

Tänk om en medveten och långsiktig satsning på engagemang i organisationen till och med skulle kunna förenkla och förkorta budgetprocessen.

Vad skulle det få för effekter om vi genom en strategisk satsning på ett engagerande ledarskap skapar ett högt engagemang i och för verksamheten och bjuder in medarbetarna till att bidra och ta ett gemensamt ansvar för att nå affärsmålen? Vad skulle det innebära med ett ökat fokus på att vara värdeskapande för kunderna, behandla kunderna som gäster, att aktivt söka möjligheter till nya lösningar?

Om vi vågar tro på studierna om effekterna av engagemang, hur skulle vår budget se ut då? Skriv gärna en kommentar nedan eller dela inlägget vidare i dina nätverk.

Marketing automation: snabba resultat, men ingen quick fix

Postad 13 oktober, 2014 av

I juni hjälpte vi på Humagic en kund att komma igång med ett Marketing Automation-program. Redan i juli kom de första affärerna och efter sommaren har säljarna fortsatt bearbeta de leads som har kvalificerats med hjälp av programmet.

attrahera kvalificera konvertera ambassadörer marketing automation humagic 2

 

inbound marketing marketing automation sales funnelMätbart och integrerat

MA-programmet kombinerar Google AdWords, landningssidor och triggade e-postutskick med värdeskapande innehåll. Målgruppen är både nya och befintliga kontakter. De befintliga kontakterna har bearbetats genom telemarketing och säljkontakter under flera års tid men har inte varit ”i köpläge” då.

”Det är väldigt bra kvalitet i leadsen som kommer via MA-programmet. När jag som säljare kontaktar en potentiell kund vet de vilka vi är och de är aktiva i sin köpprocess, det vill säga nära till ett beslut”, sammanfattar en av säljarna fördelarna med marketing automation. 

Börja litet. Utveckla löpande.

Även om resultaten kommer snabbt, så är marketing automation ingen quick fix. Det krävs kontinuitet och kvalitet för att hålla dialogen i gång över tid med de potentiella kunderna. Det är också viktigt med en tydlig överlämning mellan marknad, sälj och kundservice för att kunna vara relevant och värdeskapande i alla led.

”Eftersom det går att följa aktiviteten i alla steg av ett MA-program går det också snabbt att utveckla och justera löpande. Kvalitet, kontinuitet och kvantitet, kryddat med kreativitet, är nycklarna för att lyckas med marketing automation över tid”, säger Peter Svenonius, konsult på Humagic. 

kvalitet kontinuitet kvantitet humagic

5 tips: kom igång med Marketing Automation

 1. Värdeskapande innehåll attrahera och möt kunderna där de är i sin köpprocess, inte där ni är i er säljpipe.
 2. Jobba långsiktigt med kvalitet, kontinuitet och kvantitet.
  Våga testa och vara kreativa!
 3. Quickwins: motiverar investeringar och fokus hos både säljare
  och övriga organisationen.
 4. Tydligt ”SLA” mellan marknad, sälj, kundservice ger kunden en enhetlig upplevelse och stärker ert varumärke över tid.
 5. Gör, mät, utveckla löpande.

Behöver dina säljare kvalificerade leads?

Peter Svenonius

Vill du höra mer om caset och hur vi kan hjälpa er nå intäktsbudgeten genom Marketing Automation?

Välkommen att kontakta Peter Svenonius, mejla peter.svenonius@humagic.se eller ring honom direkt på 0701902030.

Liten Marketing Automation-ordlista

 • SLA: Service Level Agreement, överenskommelse som tydliggör ansvar och åtagande. Exempel: ”Ett kvalificerat lead som marknad förser säljare med för personlig bearbetning ska uppfölja följande kriterier…”
 • Kvalitet: värdeskapande innehåll som mottagaren vill ha
 • Kontinuitet: frekvens på aktiviteter till målgruppen i olika kanaler
 • Kvantitet: antal kontakter i målgruppen som kontinuerligt får värdeskapande innehåll

Höger eller vänster? Rakt fram!

Postad 22 september, 2014 av

Även om valrörelsen handlat mycket om jobb och sysselsättning har jag saknat en tydlig vision för vårt gemensamma samhälles framtid. En framtid där tekniken tar över ännu mer av de uppgifter som idag utförs av människor – vilket medför att upp till hälften av dagens arbetstillfällen inte finns kvar i morgon.

Utvecklingen går inte att hindra, däremot kan vi som individer och verksamheter anpassa oss för att även i framtiden tillföra värde: till kollegor, kunder och organisationens andra intressenter. Så låt oss gå framåt mot en lysande framtid! 

Den andra maskinåldern

riktning

Höger eller vänster? Rakt fram!

Jag väljer att sätta fokus på möjligheterna med detta scenario, av Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee kallad för ”den andra maskinåldern”. Om vi i den första maskinåldern bytte mänskligt fysiskt arbete mot maskiner, kommer den andra åldern innebära att vi byter mänskligt intellektuellt arbete mot maskiner. Ledare och medarbetare behöver utifrån detta byta fokus.

Den nya tekniken kommer skapa enorma möjligheter för nya verksamheter, personlig utveckling och i förlängningen ett helt nytt samhälle. De ledare som tar oss först till den nya åldern kommer vara vinnare.

Om hälften av dagens arbetstillfällen är borta inom en snar framtid, så kommer de som skapar nya arbetstillfällen, ställer om sin verksamhet och utvecklar kompetenser och förmågor att bidra i den nya världen vara priviligierade i morgondagens samhälle.

Belöna kreativitet

Kreativitet har definierats: ”att se det alla andra ser, men göra det som andra inte gör”. Detta tror jag är nyckeln till den nya tiden.

Alla kan vi läsa studier från exempelvis Gartner som visar på att kunder lägger större och större del av sin köpprocess på nätet och endast i slutskedet har behov av interaktion med en säljare eller rådgivare. Idag sker redan 60% av B2B-processen på nätet, utan att köparen behöver prata med en säljare för att komma vidare i sin köpprocess.

Trots detta kämpar många säljfunktioner på som tidigare med cold calls och traditionell säljbearbetning. Dessa säljorganisationer är dömda att misslyckas och säljarna riskerar att bli obsoleta om de inte byter strategi.

En betydligt positivare framtid väntar dessa organisationer och medarbetare om de fångar utvecklingen, förstår konsekvenserna och utvecklar kompetenser, metoder och formar strategier för mästerskap istället för att hålla fast vid det gamla och hoppas på att den förändring som vi är mitt uppe i bara är en ond dröm.

Anpassa dig eller dö

Vad händer då med de som reagerar för sent eller inte har förmågan att fånga den nya tiden? Ja, det finns de som menar att ett stort antal verksamheter inte kommer finnas kvar imorgon eftersom man inte är tillräckligt lyhörda, för långsamma och kanske en smula självgoda.

Det finns forskare som börjat mynta begrepp som ”existensersättning” en form av bidrag till de människor som inte lyckats ställa om och hitta vägar att bidra i en ny tid. Detta känns som ett verkligt omänskligt framtidsscenario med många negativa sociala effekter.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Tänk om vi istället kunde vakna upp, se sanningen i vitögat och utveckla våra verksamheter och individer kontinuerligt.

Låt oss börja med oss själva och göra det vi kan för att skapa ett välfungerande och engagerat samhälle där alla har möjlighet att bidra efter sin förmåga, att löpande utveckla sina kompetenser och ta ansvar.

Från tidig barndom och under hela arbetslivet behöver vi träna oss att vara i utveckling och söka kontinuerligt mästerskap.

Hur ser du på framtiden; för dig själv, dina barn och den verksamhet du jobbar för? Skriv gärna en kommentar nedan.

Värdet av rätt kompetens

Postad 22 september, 2014 av

fabrikI en fabrik hade en värdefull maskin gått sönder. Ledningen för fabriken var förtvivlad, för det var en gammal maskin som var svår att ersätta och man kallade in alla möjliga experter för att försöka laga den. Ingen lyckades.

I ett desperat försök anlitade ledningen en mycket gammal man som kanske skulle kunna laga maskinen. Den gamla mannen gick länge runt och studerade maskinen. Till slut tog han fram en hammare och slog ett slag på ett rör och genast började maskinen fungera igen.

Efter några dagar fick ledningen för fabriken en faktura från den gamla mannen på totalt 8000 kr. Ledningen tyckte att det var mycket pengar för ett slag med en hammare, och bad om en specifikation på det utförda arbete.

På fakturan från den gamla mannen stod det:

Kostnad för att slå med hammaren: 1 kr
Kostnad gör att veta var man ska slå med hammaren: 7 999 kr

Att utveckla verksamheter och individer kräver rätt kompetens och erfarenhet. Inte minst kräver det en förmåga att lyssna in och förstå det verkliga behovet och ett mod att genomföra de rätta åtgärderna!

På Humagic sätter vi en ära i att göra våra Kunder till vinnare! Att de snabbare och bättre än sina konkurrenter förmår att utveckla engagemang och ansvarstagande hos sina medarbetare i syfte att skapa engagerade kunder. Vår övertygelse är att det är nyckeln till hållbara resultat för både individen och verksamheten. Tack för att du läser vårt blogg. Välkommen att höra av dig.

Humagic växer med fyra seniora konsulter

Postad 8 september, 2014 av

Vi startade hösten med att välkomna fyra nya konsulter till Humagic. Anna Olsson och Ken Hymnelius kommer närmast från Prosales. Stefan Melin och Cathrine Carlinell har tidigare varit certifierade konsulter, men är nu fullt fokuserade inom Humagics verksamhet.

Tillskottet är en medveten satsning för att bättre än någonsin kunna möta behovet av utveckling/förändring och tillväxt på marknaden utifrån de tuffare förutsättningarna som råder.

”Rekryteringen är ett välkommet tillskott av kompetenser och personligheter, som stärker Humagics förmåga att vara värdeskapande för att hjälpa våra kunder till kontinuerligt mästerskap”, säger Claudia Lindström, vd för Humagic Group AB.

Humagic gruppbild

Peter Svenonius, Anna Olsson, Ken Hymnelius, Cathrine Carlinell, Mikael Lindström, Claudia Lindström och Stefan Melin. På bilden saknas Johan Krievins.

Välkommen att ta kontakt

Anna Olsson, 073 441 1681

Cathrine Carlinell, 073 029 9244

Stefan Melin, 070 738 1122

Ken Hymnelius, 070 309 3099

 

Här hittar du kontaktinformation till alla konsulter på Humagic

Om Humagic

Vi drivs av att bidra till kontinuerligt mästerskap för verksamheter i syfte att skapa hållbara resultat. Med engagemang som huvudstrategi utmanar, utvecklar och förändrar vi verksamheter och individer. Vår övertygelse är att engagemang skapas genom meningsfullhet, samverkan, mandat och utveckling.