Engagemang
för nya resultat

När de många människorna tycker om att jobba kommer de stora framstegen och de nya resultaten!

Vår vision: När de många människorna tycker om att jobba

I en tid där undersökning efter undersökning visar att engagemangsnivåer på våra arbetsplatser är låga, där alltför många medarbetare går på sparlåga eller har ett slocknat engagemang, behöver ledare tänka om och utveckla arbetsplatser för att öka både resultat och välmående.

Engagemang krävs för nytänkande, proaktivitet, samarbete, problemlösning och uthållighet. Utan balansen mellan taktiska och utvecklande beteenden hos genomsnittsmedarbetaren riskerar många företag att gå miste om stora värden.

 

Konsultföretag – dags för ett utvecklingssprång, men räcker engagemanget?

Det är dags att börja fundera på hur vi bygger morgondagens högpresterande kultur inom konsultfirmor. Se inspelningen från vårt populära webinar

Vårt uppdrag: Öka engagemanget för nya resultat

Humagics rådgivning och metodik är baserad på mer än 40 års forskning om motivation och engagemang och kopplingen till affärsresultat. Vi stödjer ledare att öka engagemang för viktiga framsteg på tre sätt:
1

Kunskapsförstärkning

Vi ökar er förståelse för vad som krävs för att öka engagemang för nya resultat. Vi erbjuder inspirerande presentationer och delar gärna med oss av våra konsulterfarenheter från 15 års uppdrag med att stötta ledare.
2

Framstegsworkshop™

Vi hjälper er att definiera mer engagerande målbilder för resultatsprång, kritiska framsteg och verksamhetsutveckling med vår workshop för ledare och team. Ett första steg till ett stort framsteg!
3

Införande av Framstegsprocessen™

Vi leder införandet av vår effektfulla process för engagerande målstyrning med ett parallellt strukturerat arbete med att öka ToMo, den Totala Motivationsnivån, på företaget.

Ledare: Boka ett utforskande möte

Kan vi hjälpa er till ett viktigt framsteg?

Humagics Framstegsprocess™

Efter 15 års erfarenhet av att stödja ledare med att skapa engagemang för nya resultat så vet vi hur ett framgångsrikt recept för engagemangsökningar och resultatsprång ser ut.

Genom att kombinera de senaste rönen inom fokuserad målstyrning, framförallt OKR (Objectives and Key Results), och 40 års forskning om motivation och högpresterande kulturer blir Framstegsprocessen™ en oerhört effektfull process för de organisationer som vill göra stora framsteg och lyckas med resultatsprång. Vårt arbetssätt har tagit särskilt starkt intryck av konceptet Total Motivation (ToMo), presenterat i boken ”Primed to Perform”, vilket ger oss verktygen för att mäta och beprövat metodiskt höja engagemangsnivåer hos våra kunder.

Framstegsprocessen är särskilt värdeskapande för de organisationer som redan har insikten om att de kommer behöva öka engagemanget bland snittmedarbetaren för att lyckas med kritiska framsteg framöver. Det är inte en process för de företag som är redan nöjda med att bara puttra på med en process för ständiga förbättringar. Det är en process som kommer innebära ambitiösa mål, ledarutveckling på riktigt med många vända stenar och utschasade elefanter.

Framstegsprocessens fem steg

På tre till fyra månader kan vi hjälpa ert företag införa en engagerande målstyrningsprocess och metodiskt höja engagemangsnivåer för ert viktigaste framsteg.
1

Ledare överens

Samsyn om fokus, resultatsprång, beteendeförändringar och ToMo-höjande insatser. Analys och workshop med resultatansvariga.
2

Teamledare rustade

Kunskapsförstärkningar kring ToMo, målstyrning och ledarrollen i en Framstegsprocess
3

Medarbetare involverade

Gemensamt avstamp för att förankra resultatsprång, arbetssätt och bestämma teamens egna mål och prestationsmått
4

Veckovisa framsteg

Framstegsmöten med individuella åtaganden. Coachning, pulsmätningar och ToMo-främjande initiativ.
5

Fira tillsammans

Gemensam samling för att fira framsteg och dela erfarenheter från första kvartalet

Senior konsult sökes

Vi söker dig som också vill skapa engagemang för nya resultat. Humagic utmanar det traditionella konsultbolaget med vår affärsmodell, gemenskap och smarta verktyg.

Framstegsexempel: Kunder och referenser

Möt några organisationer som gjort framsteg genom ökat engagemang under våra 15 år. Vi är stolta över att ha genomfört 100-tals uppdrag med fokus på ökad lönsamhet, tillväxt och kundnöjdhet genom ökat engagemang.
Fler invånare i varaktig försörjning
Helsingborgs stad
Öka rådgivningsaffären hos nya och befintliga kunder
PwC
Proaktiva sälj- och servicebeteenden
Stena Line

Webinar: Att skapa engagemang för nya resultatsprång

Så får ni hela organisationen att bidra till ert viktigaste framsteg 2018. Titta på inspelningen från vårt populära webinar när det passar dig.

Inspirationsmaterial

Vi delar med oss av tips och erfarenheter för att höja engagemang och prestationsnivåer, hos individer, teamet eller hela organisationen.

Motivation och engagemang

Målstyrning och strategiaktivering

Samverkan och prestation

Läs mer i vår blogg

Tips till ledaren: 4 digitala verktyg du ska testa 2018

Det finns över två miljoner appar bara i App store. Här är fyra av våra favoriter på appar för ledare. Med länkar både för iOS och...
Läs hela inlägget

Tips till ledaren: 3 podavsnitt du ska lyssna på 2018

Att lyssna på pod är ett populärt sätt att ta till sig ny kunskap. Oavsett om det sker på resan, i löpspåret eller på andra stunder....
Läs hela inlägget

Tips till ledaren: 3 böcker du ska läsa 2018

Vi älskar böcker. Vi delar mer än gärna med oss av våra bästa lästips till ledare. Läs de här böckerna för att utveckla dig själ...
Läs hela inlägget

Vi finns här för dig

Peter Svenonius

MANAGING PARTNER / CEO

Thomas Dimming

PARTNER / CCO

Christer Ellingsworth

FRAMSTEGSKONSULT

Pär Ericson

FRAMSTEGSKONSULT

Bli en av oss

UPPTÄCK VÅR AFFÄRSMODELL

Vasagatan 16, Stockholm