Engagemang
för nya resultat

Humagic jobbar dubbelt. Vi hjälper resultatansvariga ledare med strategiexekvering och motivationsprocesser. Då kommer de stora framstegen!

Nya resultat i höst? Spara 10.000 kr i juni!

Brottas du med frågan hur ni ska skapa nya resultat? Här kommer ett tips på hur du kan ta ett första steg innan semestern och samtidigt spara 10.000 kr.

Framstegsworkshop är det första steget i vår beprövade metodik för att hjälpa ledare öka engagemanget i verksamheten för att nå nya resultat. Efter workshop har ni beslutsunderlag baserat på 5 viktiga områden.

Nyfiken? 

Kolla in videon

Läs mer om upplägget

Hör av dig direkt till oss

Hur hanterar ni kommande lågkonjunktur?

Inspelat webinar för att sticka ut från mängden och skapa nya resultat.

Vår vision: När de många människorna tycker om att jobba

Tänk om merparten av medarbetare på ert företag verkligen tyckte om att jobba. Inte bara tyckte det var helt ok. Verkligen ville lyckas med de högt satta målen. Inte bara nicka och fortsätta som vanligt när nya mål presenteras.

Vilka nya resultat skulle ni kunna få då? Om merparten gjorde det lilla extra, höll ut lite längre, var mer proaktiva, kundfokuserade, kreativa och lösningsorienterade? Vilka resultatsprång skulle det kunna medföra för er tillväxt, lönsamhet eller kundlojalitet?

Hur mycket mer tillfredsställda och lyckliga skulle era medarbetare vara? Både på och utanför jobbet? Vår vision på Humagic är när de många människorna verkligen tycker om att jobba.

Då får vi stora resultatsprång och ett mer välmående samhälle. Men, för att de många människorna verkligen ska tycka om att jobba måste många ledare tänka om kring motivation, målstyrning och ledarskap. Just nu förhindrar förlegade synsätt och slappt tänkande många medarbetares möjlighet att verkligen få tycka om att jobba.

Det vill vi på Humagic ändra på.

Får vi bjuda på dagens viktigaste mål?

VD/Ledare: Välkommen att boka din personliga Framstegsfrukost på Humagic.

Vårt uppdrag: Öka engagemanget för nya resultat

Humagics rådgivning och metodik är baserad på mer än 40 års forskning om motivation och engagemang och kopplingen till affärsresultat. Vi stödjer ledare att öka engagemang för nya resultat på tre sätt:
1

Kunskapsförstärkning

Förstår ni inte vad som egentligen driver prestation kommer ni ödsla pengar, tid och energi på fel saker. Vi ökar er förståelse för vad som krävs för att öka engagemang för nya resultat. Vi erbjuder inspirerande presentationer och delar gärna med oss av våra konsulterfarenheter från 15 års uppdrag med att stötta ledare.
2

Framstegsworkshop™

Fokuserar ni på allt, fokuserar ni inte på någonting. Vi hjälper er att definiera mer fokuserade och engagerande målbilder för resultatsprång, kritiska framsteg och verksamhetsutveckling med vår workshop för ledare och team. Ett första steg till ett stort framsteg!
3

Införande av Framstegsprocessen™

Om ni inte tar lärdom av bevisade förändringsmetoder riskerar ni att förlora både effekt och pengar. Vi leder införandet av vår effektfulla process för engagerande målstyrning med ett parallellt strukturerat arbete med att öka ToMo, den Totala Motivationsnivån, på företaget.

Slösar ni ert engagemang på fel kunder?

Snabbaste vägen till både tillväxt och lönsamhet - era befintliga kunder.

Humagics Framstegsprocess™

Efter över 15 års erfarenhet av att stödja ledare med att skapa engagemang för nya resultat så vet vi hur ett framgångsrikt recept för engagemangsökningar och resultatsprång ser ut.

Genom att kombinera de senaste rönen inom fokuserad målstyrning, framförallt OKR (Objectives and Key Results), och 40 års forskning om motivation och högpresterande kulturer blir Framstegsprocessen™ en oerhört effektfull process för de organisationer som vill göra stora framsteg och lyckas med resultatsprång.

Vårt arbetssätt har tagit särskilt starkt intryck av konceptet Total Motivation (ToMo), presenterat i boken ”Primed to Perform”, vilket ger oss verktygen för att mäta och beprövat metodiskt höja engagemangsnivåer hos våra kunder.

Framstegsprocessen är särskilt värdeskapande för de organisationer som redan har insikten om att de kommer behöva öka engagemanget bland snittmedarbetaren för att lyckas med kritiska framsteg framöver. Det är inte en process för de företag som är redan nöjda med att bara puttra på med en process för ständiga förbättringar. Det är en process som kommer innebära ambitiösa mål, ledarutveckling på riktigt med många vända stenar och utschasade elefanter.

Är ditt ledarskap redo för 20-talet?

Titta på inspelningen av vårt populära webinar när det passar dig.

Framstegsprocessens fem steg

På tre till fyra månader kan vi hjälpa ert företag införa en engagerande målstyrningsprocess och metodiskt höja engagemangsnivåer för ert viktigaste framsteg.
1

Ledare överens

Samsyn om fokus, resultatsprång, beteendeförändringar och ToMo-höjande insatser. Analys och workshop med resultatansvariga.
2

Teamledare rustade

Kunskapsförstärkningar kring ToMo, målstyrning och ledarrollen i en Framstegsprocess
3

Medarbetare involverade

Gemensamt avstamp för att förankra resultatsprång, arbetssätt och bestämma teamens egna mål och prestationsmått
4

Veckovisa framsteg

Framstegsmöten med individuella åtaganden. Coachning, pulsmätningar och ToMo-främjande initiativ.
5

Fira tillsammans

Gemensam samling för att fira framsteg och dela erfarenheter från första kvartalet

Kan man betala för engagemang?

Inspelat webinar för ledare som vill öka engagemang för nya resultat

Framstegsexempel: Kunder och referenser

Möt några organisationer som gjort framsteg genom ökat engagemang under våra +15 år. Vi är stolta över att ha genomfört 100-tals uppdrag med fokus på ökad lönsamhet, tillväxt och kundlojalitet genom ökat engagemang.
Fler invånare i varaktig försörjning
Helsingborgs stad
Öka rådgivningsaffären hos nya och befintliga kunder
PwC
Proaktiva sälj- och servicebeteenden
Stena Line

Läs mer i vår blogg

Vi delar med oss av tips och erfarenheter för att höja engagemang och prestationsnivåer, hos individer, teamet eller hela organisationen.

Nya resultat i höst? Se vår video om vad du kan göra innan semestern!

I den här korta filmen ska jag beskriva varför, hur och vad en Framstegsworkshop innebär för ledare som vill utforska potentialen till n...
Läs hela inlägget

Inspelat webinar: Rivstarta höstens försäljning

Nu kan du titta på inspelningen av vårt populära webinar "Rivstarta höstens försäljning" när det passar dig. Du får direkt...
Läs hela inlägget

Lågkonjunktur is coming, vilken fantastisk möjlighet!

Signalerna duggar tätt. Och oavsett om det beror på ett kollektivt Följa John-beteende, som Lemmings i det klassiska spelet, eller ...
Läs hela inlägget

Vi finns här för dig

Peter Svenonius

MANAGING PARTNER / CEO

Jerry Håkansson

FRAMSTEGSKONSULT

Samarbetskonsulter

AnnCharlotte Bretan

BELÖNINGSEXPERT

Johan Thesslin

BELÖNINGSEXPERT

Jessica Löwenhielm

COACH

Jesper Ek

FÖRELÄSARE

Joakim Harping

KUNDUTVECKLARE

Thomas Dimming

FÖRELÄSARE

Bli en av oss

UPPTÄCK VÅR AFFÄRSMODELL

Brinner du också för att hjälpa ledare?

Vi söker fler konsulter och processledare som vill bidra till ökat engagemang för nya resultat. Humagic utmanar det traditionella konsultbolaget med vår affärsmodell, gemenskap och smarta verktyg.

Vasagatan 16, Stockholm